ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ TSOTH

Τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια TSOTH αποβλέπουν στην κατάλληλη προετοιμασία δασκάλων έτσι, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν όλο και περισσότερο ανθρώπους να θυμηθούν ποιοι είναι και να διευκολυνθούν στο να εισέρχονται στον ιερό χώρο της καρδιάς και να βιώνουν την ανιδιοτελή αγάπη.